stern nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stern nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stern giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stern.

Từ điển Anh Việt

 • stern

  /stə:n/

  * tính từ

  nghiêm nghị, nghiêm khắc

  stern countenance: vẻ mặt khiêm khắc

  the sterner sex

  (xem) sex

  * danh từ

  (hàng hải) phía đuôi tàu, phần sau tàu

  mông đít; đuôi (chó săn...)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • stern

  * kinh tế

  đuôi/phần sau cùng của tàu

  * kỹ thuật

  đuôi

  phía đuôi

  giao thông & vận tải:

  đuôi tàu (đóng tàu)

Từ điển Anh Anh - Wordnet