sternway nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sternway nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sternway giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sternway.

Từ điển Anh Việt

  • sternway

    * danh từ

    sự đi lùi (của tàu)