arse nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

arse nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm arse giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của arse.

Từ điển Anh Việt

 • arse

  /ɑ:s/

  * danh từ

  nhuôi át['ɑ:sinl]

  * danh từ

  kho chứa vũ khí đạn dược ((nghĩa đen) & (nghĩa bóng))

  xưởng làm vũ khí đạn dược

Từ điển Anh Anh - Wordnet