bottom nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bottom nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bottom giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bottom.

Từ điển Anh Việt

 • bottom

  /'bɔtəm/

  * danh từ

  phần dưới cùng; đáy

  at the bottom of the street: ở cuối phố

  the bottom of a page: cuối trang

  the bottom of a glass: đáy cốc

  to sink to the bottom: chìm xuống đáy (biển)

  from the bottom of one's heart: tự đáy lòng

  (hàng hải) bụng tàu; tàu

  mặt (ghế)

  đít

  to kick someone's bottom: đá đít người nào

  to fall on one's bottom: ngã phệt đít xuống

  cơ sở; ngọn nguồn

  to get to the bottom of a mystery: tìm hiểu ngọn nguồn của một điều bí ẩn

  bản chất

  to be a good man at bottom: bản chất là người tốt

  sức chịu đựng, sức dai

  a horse of good bottom: con ngựa dai sức

  to knock the bottom out of an argument

  bẻ gãy một lý lẽ

  to stand on one's own bottom

  tự lập không nhờ vả ai

  * tính từ

  cuối, cuối cùng, thấp nhất

  bottom price: giá thấp nhất

  căn bản

  to bet one's bottom dollar

  dốc túi đánh cược

  * ngoại động từ

  làm đáy (thùng, xoong...)

  đóng mặt (ghế)

  mò xuống tận đáy; ((nghĩa bóng)) xem xét kỹ lưỡng (một vấn đề)

  (bottom upon) căn cứ vào, dựa trên

  * nội động từ

  chạm đáy

 • bottom

  (Tech) đáy, phần dưới; làm đáy (đ)

Từ điển Anh Anh - Wordnet