bottoms nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bottoms nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bottoms giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bottoms.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • bottoms

  * kỹ thuật

  các đáy

  đáy tách

  hóa học & vật liệu:

  cặn (chứng cất)

  chất kết lắng

  phần lắng