bottom line nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bottom line nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bottom line giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bottom line.

Từ điển Anh Việt

 • bottom line

  * danh từ

  điểm mấu chốt, điểm cốt yếu

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • bottom line

  * kinh tế

  điểm cốt yếu

  kết quả cuối cùng

  lãi ròng (số cuối dòng trong bảng kết toán lời lỗ cuối năm)

  * kỹ thuật

  dòng phía dưới đáy

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • bottom line

  the last line in an audit; the line that shows profit or loss

  the decisive point