bottom land nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bottom land nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bottom land giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bottom land.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • bottom land

  * kỹ thuật

  bãi bồi

  trũng

  vùng trũng

  cơ khí & công trình:

  đáy khe răng