tush nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tush nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tush giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tush.

Từ điển Anh Việt

  • tush

    /tʌʃ/

    * danh từ

    (động vật học) răng ranh (ngựa)

Từ điển Anh Anh - Wordnet