fundament nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

fundament nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm fundament giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của fundament.

Từ điển Anh Việt

  • fundament

    /'fʌndəmənt/

    * danh từ

    mông đít

    (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) nền tảng, cơ sở

Từ điển Anh Anh - Wordnet