backside nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

backside nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm backside giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của backside.

Từ điển Anh Việt

 • backside

  /'bæk'said/

  * danh từ

  mông đít

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • backside

  * kỹ thuật

  mặt sau

  phía sau

Từ điển Anh Anh - Wordnet