rear end nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

rear end nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm rear end giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của rear end.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • rear end

    * kỹ thuật

    ô tô:

    đuôi xe

    phần đuôi (khung xe)

Từ điển Anh Anh - Wordnet