rear bogie nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

rear bogie nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm rear bogie giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của rear bogie.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • rear bogie

    * kỹ thuật

    giao thông & vận tải:

    giá chuyển sau