arsenite nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

arsenite nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm arsenite giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của arsenite.

Từ điển Anh Việt

 • arsenite

  /'ɑ:sinait/

  * danh từ

  (hoá học) arsenit

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • arsenite

  * kỹ thuật

  hóa học & vật liệu:

  chất a-xen