sternmost nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sternmost nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sternmost giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sternmost.

Từ điển Anh Việt

  • sternmost

    /'stə:nmoust/

    * tính từ

    (hàng hải) ở tận cuối tàu; ở đằng sau tàu