sterna hirundo nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sterna hirundo nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sterna hirundo giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sterna hirundo.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • sterna hirundo

    Similar:

    sea swallow: common tern of Eurasia and America having white black and grey plumage

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).