cheap nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cheap nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cheap giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cheap.

Từ điển Anh Việt

 • cheap

  /tʃi:p/

  * tính từ

  rẻ, rẻ tiền; đi tàu xe hạng ít tiền

  cheap seats: chỗ ngồi rẻ tiền

  cheap music: âm nhạc rẻ tiền

  a cheap jest: trò đùa rẻ tiền

  cheap trip: cuộc đi chơi bằng tàu xe hạng ít tiền

  cheap tripper: người đi chơi bằng tàu xe hạng ít tiền

  ít giá trị, xấu

  hời hợt không thành thật

  cheap flattery: sự tâng bốc không thành thật

  cheapest is the dearest

  (tục ngữ) của rẻ là của ôi

  to feel cheap

  (từ lóng) thấy khó chịu, thấy khó ở

  to hold someone cheap

  khinh ai, coi thường ai

  to make oneself cheap

  ăn ở không ra gì để cho người ta khinh

  * phó từ

  rẻ, rẻ mạt; hạ, hạ giá

  to get (buy) something cheap: mua vật gì rẻ

  to sell something cheap: bán vật gì rẻ

  * danh từ

  on the cheap rẻ, rẻ tiền

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • cheap

  * kinh tế

  dở tệ

  giá rẻ

  không giá trị gì

  phẩm chất kém

  rẻ tiền

  sự rẻ

  sự rẻ tiền

  * kỹ thuật

  rẻ

  rẻ tiền

Từ điển Anh Anh - Wordnet