punk nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

punk nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm punk giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của punk.

Từ điển Anh Việt

  • punk

    /pʌɳk/

    * danh từ

    (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) mục (gỗ)

    (từ lóng) vô dụng, rác rưởi, bỏ đi, xấu, tồi

Từ điển Anh Anh - Wordnet