toughie nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

toughie nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm toughie giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của toughie.

Từ điển Anh Việt

  • toughie

    * danh từ

    thằng du côn, tên vô lại; người thô bạo và hung tợn

Từ điển Anh Anh - Wordnet