thug nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

thug nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm thug giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của thug.

Từ điển Anh Việt

  • thug

    /θʌg/

    * danh từ

    (sử học) kẻ sát nhân (thuộc một giáo phái ở Ân-độ, giết người ngoài để cúng thần)

    kẻ cướp; côn đồ, du côn, ác ôn

Từ điển Anh Anh - Wordnet