goon nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

goon nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm goon giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của goon.

Từ điển Anh Việt

  • goon

    /gu:n/

    * danh từ (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng)

    người ngu đần, người ngu ngốc

    kẻ khủng bố thuê (được thuê tiền để khủng bố anh em công nhân)

Từ điển Anh Anh - Wordnet