gawk nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gawk nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gawk giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gawk.

Từ điển Anh Việt

 • gawk

  /gɔ:k/

  * danh từ

  người lóng ngóng

  người nhút nhát rụt rè

  * nội động từ

  trố mắt ra nhìn một cách ngớ ngẩn

Từ điển Anh Anh - Wordnet