lubber nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

lubber nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm lubber giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của lubber.

Từ điển Anh Việt

  • lubber

    /'lʌbə/

    * danh từ

    người chậm chạp, người vụng về, người ngớ ngẩn

    (hàng hải) thuỷ thủ dở, thuỷ thủ thiếu kinh nghiệm

Từ điển Anh Anh - Wordnet