landsman nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

landsman nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm landsman giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của landsman.

Từ điển Anh Việt

  • landsman

    /'lændzmən/

    * danh từ

    người vùng đất liền (sống và làm ăn trên đất liền)

    người không quen đi biển

Từ điển Anh Anh - Wordnet