lummox nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

lummox nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm lummox giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của lummox.

Từ điển Anh Việt

  • lummox

    * danh từ

    (từ Mỹ, nghĩa Mỹ) người vụng về

Từ điển Anh Anh - Wordnet