lout nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

lout nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm lout giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của lout.

Từ điển Anh Việt

  • lout

    /laut/

    * danh từ

    người vụng về, người thô lỗ, người cục mịch

Từ điển Anh Anh - Wordnet