gawkiness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gawkiness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gawkiness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gawkiness.

Từ điển Anh Việt

 • gawkiness

  /gɔ:kinis/

  * danh từ

  sự lóng ngóng

  tính nhút nhát rụt rè

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • gawkiness

  the carriage of someone whose movements and posture are extremely ungainly and inelegant

  Synonyms: ungainliness