sticker nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sticker nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sticker giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sticker.

Từ điển Anh Việt

 • sticker

  /'stikə/

  * danh từ

  người chọc; dao chọc (tiết lợn...)

  gai, ngạnh

  người dán

  nhãn có sẵn cồn dính

  người khách ngồi dai, người hay đến ám, người bám như đĩa ((từ Mỹ,nghĩa Mỹ) (cũng) stickler)

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) vấn đề khó giải quyết, vấn đề hắc búa

Từ điển Anh Anh - Wordnet