spunk nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

spunk nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm spunk giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của spunk.

Từ điển Anh Việt

 • spunk

  /spʌɳk/

  * danh từ

  (thông tục) sự gan dạ

  khí thế; tinh thần

  sự tức giận, sự nổi giận

  * nội động từ

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) đùng đùng nổi giận

Từ điển Anh Anh - Wordnet