tinny nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tinny nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tinny giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tinny.

Từ điển Anh Việt

 • tinny

  /'tini/

  * tính từ

  giống như thiếc

  kêu loảng xoảng (như thiếc)

  a tinny piano: một cái pianô tiếng loảng xoảng

  có mùi vị thiếc

  to have a tinny taste: có vị như thiếc, có vị tanh tanh

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • tinny

  of or containing tin

  thin and metallic in sound; lacking resonance

  an unpleasant tinny voice

  Similar:

  bum: of very poor quality; flimsy

  Synonyms: cheap, cheesy, chintzy, crummy, punk, sleazy