tinny tot nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tinny tot nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tinny tot giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tinny tot.

Từ điển Anh Việt

  • tinny tot

    * danh từ

    đứa trẻ nhỏ