cheesy nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cheesy nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cheesy giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cheesy.

Từ điển Anh Việt

 • cheesy

  /'tʃi:zi/

  * tính từ

  có chất phó mát; có mùi phó mát

  đúng mốt; sang, bảnh

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) tồi; hạng bét

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • cheesy

  * kinh tế

  có chất fomat

  có mùi fomat

Từ điển Anh Anh - Wordnet