punker nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

punker nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm punker giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của punker.

Từ điển Anh Việt

  • punker

    xem punk