loaf nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

loaf nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm loaf giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của loaf.

Từ điển Anh Việt

 • loaf

  /louf/

  * danh từ, số nhiều loaves /louvz/

  ổ bánh mì

  cối đường (khối đường hình nón)

  bắp cuộn (khối lá cuộn tròn chặt lại của cải bắp hay rau diếp)

  (từ lóng) cái đầu

  half a loaf is better than no bread

  có ít còn hơn không

  loaves and fishes

  bổng lộc

  to use one's loaf

  vận dụng sự hiểu biết lẽ phải của mình

  * nội động từ

  cuộn thành bắp (cải bắp hay rau diếp...)

  * danh từ

  sự đi chơi rong; sự lười nhác

  to be on the loaf: đi chơi rong

  * động từ

  đi tha thẩn, chơi rong; lười nhác

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • loaf

  * kinh tế

  bánh mì thịt

  bánh ngọt

  ổ bánh mì

Từ điển Anh Anh - Wordnet