loaf sugar nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

loaf sugar nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm loaf sugar giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của loaf sugar.

Từ điển Anh Việt

 • loaf sugar

  * danh từ

  đường khối, đường viên

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • loaf sugar

  * kinh tế

  đường ổ (đường đổ khuôn)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • loaf sugar

  Similar:

  sugarloaf: a large conical loaf of concentrated refined sugar

  Synonyms: sugar loaf