sugar loaf nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sugar loaf nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sugar loaf giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sugar loaf.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • sugar loaf

    Similar:

    sugarloaf: a large conical loaf of concentrated refined sugar

    Synonyms: loaf sugar

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).