sugar end nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sugar end nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sugar end giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sugar end.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • sugar end

    * kinh tế

    phân xưởng thành phẩm của nhà máy đường