sugarer nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sugarer nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sugarer giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sugarer.

Từ điển Anh Việt

  • sugarer

    /'ʃugərə/

    * danh từ

    (từ lóng) người làm việc chểnh mảng