sugar-loaf nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sugar-loaf nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sugar-loaf giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sugar-loaf.

Từ điển Anh Việt

  • sugar-loaf

    /'ʃugəlouf/

    * danh từ

    bánh đường