sugar-mill nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sugar-mill nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sugar-mill giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sugar-mill.

Từ điển Anh Việt

  • sugar-mill

    /'ʃugəmil/

    * danh từ

    máy ép mía

    nhà máy đường