sugar-beet nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sugar-beet nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sugar-beet giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sugar-beet.

Từ điển Anh Việt

  • sugar-beet

    /'ʃugəbi:t/

    * danh từ

    củ cải đường