sugar-bowl nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sugar-bowl nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sugar-bowl giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sugar-bowl.

Từ điển Anh Việt

  • sugar-bowl

    * danh từ

    bát đựng đường