sugar-lump nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sugar-lump nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sugar-lump giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sugar-lump.

Từ điển Anh Việt

  • sugar-lump

    * danh từ

    đường miếng