sugar-cane nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sugar-cane nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sugar-cane giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sugar-cane.

Từ điển Anh Việt

  • sugar-cane

    /'ʃugəkein/

    * danh từ

    (thực vật học) cây mía