sugar mill nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sugar mill nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sugar mill giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sugar mill.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • sugar mill

  * kinh tế

  nhà máy đường

  sự nghiền đường

  * kỹ thuật

  nhà máy đường