tarry nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tarry nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tarry giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tarry.

Từ điển Anh Việt

 • tarry

  /'tɑ:ri/

  * tính từ

  giống nhựa, giống hắc ín

  quét nhựa, dính nhựa, quét hắc ín, dính hắc ín

  * nội động từ

  (văn học) (+ at, in) ở lại, nán lại, lưu lại

  chậm, trễ

  (+ for) đợi chờ

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • tarry

  * kỹ thuật

  hắc ín

  xây dựng:

  giống nhựa đường

  guđrôn

Từ điển Anh Anh - Wordnet