linger nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

linger nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm linger giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của linger.

Từ điển Anh Việt

 • linger

  /'liɳgə/

  * nội động từ

  nấn ná, lần lữa, chần chừ, nán lại

  to linger at home after leave: chần chừ ở nhà sau khi hết phép

  to linger over (upon) a subject: viết (nói) dằng dai về một vấn đề

  kéo dài

  to linger over a meal: kéo dài một bữa ăn

  chậm trễ, la cà

  to linger on the way: la cà trên đường đi

  sống lai nhai (người ốm nặng); còn rơi rớt lại (phong tục...)

  * ngoại động từ

  kéo dài

  to linger out one's life: kéo dài cuộc sống lây lất khổ cực

  làm chậm trễ

  lãng phí (thời gian)

Từ điển Anh Anh - Wordnet