skunk nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

skunk nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm skunk giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của skunk.

Từ điển Anh Việt

 • skunk

  /skʌɳk/

  * danh từ

  (động vật học) chồn hôi

  bộ lông chồn hôi

  (thông tục) người bẩn thỉu hôi hám, người đáng khinh bỉ

  * ngoại động từ

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) đánh bại không gỡ được (trong cuộc đấu...)

Từ điển Anh Anh - Wordnet