pot nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pot nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pot giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pot.

Từ điển Anh Việt

 • pot

  /pɔt/

  * danh từ

  ấm, bình, lọ, chậu, hũ, vại, ca (uống nước); ấm (đầy), bình (đầy), lọ (đầy), chậu (đầy), hũ (đầy), ca (đầy)

  a pot of tea: một ấm trà

  a pot of porter: một ca bia đen

  nồi

  bô (để đi đái đêm)

  chậu hoa

  bình bạc, bình vàng (làm giải thưởng thể thao, điền kinh); (từ lóng) giải

  cái chụp ống khói ((cũng) chimney pot); (từ lóng) mũ chóp cao

  giỏ bắt tôm hùm ((cũng) lobster pot)

  giấy khổ 39 x 31, 3 cm

  số tiền lớn

  to make a pot; to make a pot of money: làm được món bở, vớ được món tiền lớn

  (từ lóng) số tiền lớn đánh cá (cá ngựa); ngựa đua hy vọng thắng

  to put the pot on Epinard: dốc tiền đánh cá vào con E-pi-na

  a big pot

  quan to

  to go to pot

  hỏng bét cả; tiêu ma cả

  to keep the pot boiling (on the boil)

  làm cho trong nhà lúc nào cũng có gạo ăn, giữ cho bếp núc lúc nào cũng đỏ lửa ((nghĩa bóng))

  tiếp tục làm gì một cách khẩn trương

  to make the pot boil

  làm ăn sinh sống kiếm cơm

  the pot calls the kettle black

  lươn ngắn lại chê chạch dài, thờn bơn méo miệng chê trai lệch mồm

  watched pot never boils

  (tục ngữ) cứ mong lại càng lâu đến, để ý lại càng sốt ruột

  * ngoại động từ, (thường) động tính từ quá khứ

  bỏ (cá, thịt, muối...) vào hũ (vại...) (để để dành...)

  potted meat: thịt ướp bỏ hũ

  trồng (cây) vào chậu

  (thể dục,thể thao) chọc (hòn bi-a) vào túi lưới

  bỏ (thú săn...) vào túi

  nắm giữ, chiếm lấy, vớ, "bỏ túi"

  he's potted the whole lot: hắn vớ hết, hắn chiếm hết

  rút ngắn, thâu tóm

  bắn chết (thú săn, chim...) bằng một phát bắn gần

  * nội động từ

  (+ at) bắn, bắn gần

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • pot

  * kinh tế

  chứng khoán trả lại

  giỏ

  nồi

  phễu

  thùng chứa

  thùng dự trữ

  * kỹ thuật

  biến trở

  bình chứa

  bình điện phân

  cái bình

  cái lọ

  chảo

  chén nung

  chiết áp

  điện kế thế

  gàu

  lòng chảo

  lòng chảo địa chất

  nồi

  vòm

  điện:

  độ biến áp

  xây dựng:

  nồi nấu thủy tinh

  điện lạnh:

  thiết bị phân thế

Từ điển Anh Anh - Wordnet