dope nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

dope nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm dope giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của dope.

Từ điển Anh Việt

 • dope

  /doup/

  * danh từ

  chất đặc quánh

  sơn lắc (sơn tàu bay)

  thuốc làm tê mê; chất ma tuý (thuốc phiện, cocain...); rượu mạnh

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) người nghiện (thuốc phiện, cocain...), người nghiện ma tuý

  thuốc kích thích (cho ngựa đua...)

  (hoá học) chất hút thu (để chế tạo thuốc nổ)

  (từ lóng) tin mách nước ngựa đua; tin riêng (cho phóng viên báo chí)

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) người trì độn, người đần độn, người lơ mơ thẫn thờ

  * ngoại động từ

  cho dùng thuốc tê mê, cho dùng chất ma tuý; cho (ngựa đua...) uống thuốc kích thích

  to dope oneself with cocaine: hít cocain

  sơn (máy bay) bằng sơn lắc

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) đoán ra được, hình dung được, hiểu được

  * nội động từ

  dùng thuốc tê mê, dùng chất ma tuý; (thuốc phiện, cocain...); uống thuốc kích thích

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • dope

  slang terms for inside information

  is that the straight dope?

  Synonyms: poop, the skinny, low-down

  take drugs to improve one's athletic performance

  add impurities to (a semiconductor) in order to produce or modify its properties

  The resistors have been doped

  give a narcotic to

  The athletes were dope by the coach before the race

  Synonyms: dope up

  Similar:

  pot: street names for marijuana

  Synonyms: grass, green goddess, weed, gage, sess, sens, smoke, skunk, locoweed, Mary Jane

  dumbbell: an ignorant or foolish person

  Synonyms: dummy, boob, booby, pinhead

  cola: carbonated drink flavored with extract from kola nuts (`dope' is a southernism in the United States)