doped junction nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

doped junction nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm doped junction giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của doped junction.

Từ điển Anh Việt

  • doped junction

    (Tech) tiếp giáp kích tạp